İnternet Hizmetleri

Sedna Teknoloji, Ay Telekom'un Çözüm Ortağı'dır. Bu kapsamda aşağıdaki çözümlerin projelendirilmesi, kurulumu, kurulum sonrası desteğinin verilmesi ve Ay Telekom'a devri kapsamında projeler ve işler yapar. Bunlar genel olarak;

  • Kurumsal Projeler,
  • İnternet Alt Yapısı Kurulumu,
  • POP Noktası,
  • Noktadan Noktaya Kablosuz Ağ Alt Yapıları,
  • Çok Noktalı Kablosuz Ağ Alt Yapıları,
  • VPN/MPLS Yapıları,
  • Hibrid Projeler (Wireless, Karasal Hat, VPN/MPLS, Bulut, Yazılım, Yedekleme vb.)